ПРОГРАМА ЛОЯЛЬНОСТІ "ПРОФІТ-2023"

1. Організатор:

Товариство з обмеженою відповідальністю «Самміт-Агро Юкрейн»

Ідентифікаційний код 30301758
Організатор має право надавати повноваження фізичним та/або юридичним особам представляти його у відносинах з Учасниками.

2. Учасники:

Учасниками є юридичні особи та фізичні особи-підприємці, зареєстровані відповідно до законодавства України:

 • основним видом діяльності яких є вирощування сільськогосподарських культур;
 • які протягом періоду дії Акції купують Товари для використання у власних виробничих процесах;
 • які подали Організатору заявку на участь у Акції у вказаний у цих Умовах строк.

Для цілей цієї Акції Учасником може бути головна юридична особа пов’язаної групи юридичних осіб (тобто для розрахунку Бонусу використовується інформація про закупівлю Товару всіх пов’язаних юридичних осіб, а Бонус видається визначеній у заявці головній юридичній особі).

3. Товар:

Товаром є засоби захисту рослин, що вказані у Додатку № 1 до цих Умов.

4. Обов’язкові Товари:

Товари, позначені як обов’язкові у Додатку № 1 до цих умов, у визначеній у Додатку № 1 обов’язковій кількості.

5. Індикативна ціна на Товар:

Ціна Товару в доларах США. Організатор повідомляє Учасників про індикативні ціни на Товари шляхом направлення такої інформації на електрону адресу контактної особи Учасника, вказану в заявці на участь.

6. Період дії Акції:

З 01.11.2022 по 30.09.2023 року

7. Строк та порядок подання заявки на участь в Акції:

Для участі в Акції заявка подається Організатору не пізніше 31.05.2023 року.

У заявці має бути вказано інформацію про Учасника:

 • найменування;
 • ідентифікаційний код.

Заявка подається Учасником на електрону адресу: profit@summit-agro.com.ua

Щоб отримати шаблон Заявки "ПРОФІТ-2023", зверніться до регіонального представника "Самміт-Агро Юкрейн" у Вашому регіоні

8. Загальні умови Акції:

Учасники, які протягом Періоду дії Акції куплять:

 • Товари*, загальна Індикативна ціна яких перевищить 70 000,00 доларів США та
 • не менше 2-х обов’язкових Товарів у не менше ніж обов’язкових кількостях,

мають право отримати бонус, сума якого становить (далі – Вартість Бонусу):

 • 2%** від загальною індикативної ціни купленого Учасником Товару – у разі купівлі 2-х Обов’язкових Товарів у не менше ніж обов’язкових кількостях;
 • 3%** від загальної індикативної ціни купленого Учасником Товару – у разі купівлі 3-х і більше Обов’язкових Товарів у не менше ніж обов’язкових кількостях.

Примітка:

*У розрахунок Вартості Бонусу не враховуються Товари отримані (куплені) Учасником у якості Бонусу за цією акцією або на умовах інших акцій Організатора.

**Вартість Бонусу у вигляді сертифікатів на туристичні поїздки зменшується на відсоток, що дорівнює сумі загальної ставки податку на доходи фізичних осіб та ставки військового збору та інших податків, що мають бути утримані з доходу фізичної особи.

9. Порядок визначення Вартості Бонусу в гривні:

Вартість Бонусу в гривні визначається шляхом множення Вартості Бонусу визначеного у доларах США на курс гривні щодо долара США, визначеного НБУ станом на 01.02.2023 року - 36,5686.

10. Види Бонусів:

Учасник, який виконав умови Акції, має право обрати один з таких Бонусів:

 • Грошова винагорода у розмірі Вартості Бонусу в гривні, що виплачується шляхом переказу коштів на банківський рахунок Учасника;
 • Сертифікат на туристичну поїздку по Україні чи за кордон, що видається визначеній Учасником фізичній особі (власник сертифікату). Сертифікат на туристичну поїздку дає право його власнику у строк до 31.10.2024 року отримати у визначеного Організатором туроператора або турагента туристичний продукт, ціна якого дорівнює Вартості Бонусу в гривні, зменшеного на відсоток, що дорівнює сумі загальної ставки податку на доходи фізичних осіб та ставки військового збору (та/або інших податків, що мають бути утримані з доходу);
 • Право на купівлю засобів захисту рослин, загальна індикативна ціна яких дорівнює або менша Вартості Бонусу в гривні, за спеціальною ціною - 1,20 грн за 1 л/кг таких засобів захисту рослин. Описане право на купівлю засобів захисту рослин повинно бути реалізовано Учасником не пізніше 30.04.2024 року. Різниця між Вартістю Бонусу в гривні та загальною індикативною ціною засобів захисту рослин, куплених Учасником за спеціальною ціною, не компенсується Учаснику грошима або іншим видом Бонусу.

Засоби захисту рослин, куплені у якості Бонусу, не враховуються для визначення Вартості Бонусу за цією Акцією або іншими акціями Організатора.
Організатор за запитом Учасників, які виконали умови Акції, повідомляє таких Учасників про асортимент засобів захисту рослин, що можуть бути куплені за спеціальною ціною та умови їх поставки.

11. Порядок отримання Бонусу:

Для отримання Бонусу, Учасник, який виконав умови Акції, не пізніше 15.10.2023 року подає Організатору Заявку на отримання Бонусу (за формами, що встановлені Додатком № 2 до цих Умов в залежності від види Бонусу).

Учасник може подавати заявку в будь-який час до вказаної граничної дати. Одночасно з поданням заявки, Учасник надсилає на електронну адресу: profit@summit-agro.com.ua копії накладних, що підтверджують купівлю Товару (у таких накладних приховується інформація про ціну Товару та про інші Товари). Організатор має право вимагати від Учасника надання накладних, що підтверджують купівлю Товару у вигляді копій, засвідчених підписом уповноваженої особи Учасника.

Учасник може відправляти Організатору документи для отримання Бонусу (заявку та копії накладних) з електронним підписом, зокрема за допомогою системи електронного документообігу «Вчасно».

12. Інші умови Акції:

 • Організатор та/або уповноважені ним треті особи мають право перевіряти інформацію, надану Учасником для отримання Бонусу, у тому числі запитувати додаткові документи (податкові накладні, підтвердження від Продавця, тощо), що підтверджують купівлю Товарів. Якщо Учасник відмовиться давати таку інформацію, то Організатор має право відмовити йому у видачі Бонусу. Організатор має право затримати видачу Бонусу на строк проведення перевірки інформації.
 • Організатор має право відмовити у видачі Бонусу повністю, або частково у таких випадках:

     ▫️ Учасник є пов’язаною особою з Дистриб’ютором Організатора (перелік Дистриб’юторів Організатора за посиланням: https://www.summit-agro.com.ua/authorized-distributors);
     ▫️ Учасник вкаже для отримання Бонусу інформацію про Товар, що він повернув продавцю, або продав третім особам (тобто відчужив, а не використав у своїй діяльності);
     ▫️ до Учасника, його власників, кінцевих бенефіціарних власників або посадових осіб застосовано санкції відповідно до законодавства України;
     ▫️ Учасник має невиконані грошові зобов’язання перед Дистриб’ютором Організатора, або Організатором;
     ▫️ Учасник прострочив подання Заявки на отримання Бонусу;
     ▫️  місцезнаходження Учасника, або здійснення Учасником діяльності на території, що непідконтрольна Україні (окупована територія).

 • Учасник не має права змінювати обраний тип Бонусу після подачі Заявки.
 • Організатор має право змінювати Умови цієї Акції або скасувати її дію, про що повідомляє Учасників.
 • Будь-які неоднозначні тлумачення Умов Акції вирішуються відповідно до тлумачення наданого Організатором.
 • Підписанням заявки на участь у Акції Учасник дає свою згоду на згадування інформації про Учасника Організатором у своїх маркетингових заходах
 • Учасник зобов’язується отримати від фізичних осіб, що визначаються ним для отримання Бонусу (сертифікат на туристичну поїздку, подарунковий сертифікат) згоду на обробку їх персональних даних Організатором за формою, що визначена Організатором. Якщо Учасник не отримає для Організатора такої згоди, то Організатор має право відмовитись від видачі Бонусу.

Додаток № 1 до Умов акції «ПРОФІТ-2023»

Перелік Товарів та Обов’язкових Товарів

Примітки: 

Товар позначений * не може бути отриманий в якості Бонусу
Товар позначений ** є Обов’язковим Товаром в розумінні умов Акції «Профіт -2023»

Додаток № 2 до Умов акції «ПРОФІТ-2023» (зразок)

Зразок Додатку № 2 до Умов акції «ПРОФІТ-2023»