РЕКОМЕНДАЦІЇ ПО ЗАХИСТУ КУКУРУДЗИ ВІД БУР'ЯНІВ (квітень 2018)

Кукурудза – це культура з надзвичайно великим потенціалом врожайності. Одним із основних обмежуючих факторів одержання високих врожаїв є, безумовно,  бур’яни. За даними різних науково-дослідних установ в Україні на 57% полів засміченість оцінюється як висока, на 43% - як середня. Чистих посівів не зареєстровано. За даними досліджень, найбільше зниження врожайності від забур’янення спостерігається на протязі перших 40 днів від появи сходів кукурудзи. Необхідно звернути увагу на те, що після фази розвитку 6-7 листків, внесення навіть найбільш ефективних страхових гербіцидів може не принести бажаних результатів. В  даному випадку, навіть за високого контролю бур’янів, врожай вже буде недостатнім, так як бур’яни конкурують із кукурудзою за поживні речовини, воду та світло. Практичний досвід показує, що застосування ґрунтових гербіцидів дає кращі результати, ніж застосування препаратів так званого «довгого вікна» використання (тобто страхових) в більш пізні фази розвитку кукурудзи. 

ТОВ «САММІТ-АГРО ЮКРЕЙН» рекомендує високоефективний гербіцид ґрунтової та страхової дії - АСТРЕЛ ПЛЮС, СЕ. Поєднання двох діючих речовин різних хімічних груп та спеціального антидоту ефективно вирішує проблематику різновидової  забур’яненості кукурудзи.

Одним із компонентів АСТРЕЛ ПЛЮС, СЕ є діюча речовина – ацетохлор, яка активно діє на широкий спектр як дводольних, так і однодольних бур’янів. Всім відома його чудова дія на злакові бур’яни протягом практично всього вегетаційного періоду культури. Злакові бур’яни,  до родини яких також відноситься  і кукурудза, є дуже активними конкурентами в боротьбі за поживні речовини та вологу в ґрунті. Так, наприклад, мікроелемент Zn, який потрібен в більшій мірі для цієї культури ніж інші мікроелементи, також є необхідним і для злакових, бур’янів. Окрім злакових, ацетохлор ефективно контролює паслін чорний, види щириці, грицики, портулак городній, зірочник середній, празелень звичайну та інші. Загалом ця діюча речовина має подовжену дію до 10 тижнів. Також необхідно відмітити що, кількість ацетохлору, що потрапляє на 1 га при внесені АСТРЕЛ ПЛЮС, СЕ є невеликою і не спричиняє фітотоксичність на культурі, проте вона є цілком достатньою для ефективної дії. 

Другим компонентом препарату є діюча речовина тербутилазин, який поглинається як коренями, так і паростками бур’янів, і в рослині  рухається по ксилемі. Блокує процес фотосинтезу, внаслідок чого чутливі до нього рослини гинуть. Особливістю тербутилазину є його добра дія на такі злісні бур’яни як: амброзія полинолиста, канатник Теофраста, види вероніки, сить їстівна, підмаренник чіпкий, лобода, молочай, осоти, сухоребрик лікарський. 

При застосуванні АСТРЕЛ ПЛЮС, СЕ до посіву кукурудзи, в разі посушливої погоди, бажано після посіву кукурудзи зробити коткування кільчато-шпоровими котками, що забезпечить дружнє проростання бур’янів та значно підвищить ефективність і дію препарату.

При застосуванні до посіву рекомендуємо додавати спеціальний ад’ювант для ґрунтових гербіцидів РОУБЕК, КЕ. Це зменшить промивання гербіциду, підсилить гербіцидну дію на бур’яни та подовжить час його ефективної дії.

РЕКОМЕНДОВАНА БАКОВА СУМІШ:

АСТРЕЛ ПЛЮС 3,5 л/га + РОУБЕК 0,3 л/га

Великою перевагою АСТРЕЛ ПЛЮС, СЕ є широке вікно застосування: від посіву і до 4 листка в кукурудзи, включаючи сходи! Препарат абсолютно безпечний для кукурудзи в цей період застосування (завдяки наявності спеціального антидоту). При застосування в ранньо-післясходовий період АСТРЕЛ ПЛЮС, СЕ ефективно знищує пророслі бур’яни та контролює наступні хвилі бур’янів завдяки сильній ґрунтовій дії. Після випадання опадів АСТРЕЛ ПЛЮС, СЕ реактивується і продовжує з новою силою стримувати проростання бур’янів.