Regional representatives

Head of Central Region
Anatolii Gusak
Керівник Північного регіону
Chernigiv, Sumy region
Vasyl Lukyanenko
Регіональний представник
Poltava region
Vasyl Kulynych
Регіональний представник
Rivne, Volyn region
Igor Lushpanov
Технічний експерт Західного регіону
Lviv, Zakarpattya region
Yaroslav Klachko
Регіональний представник
Ternopil, Khmelnitskiy region
Oleg Fedyshyn
Керівник Західного регіону
Iv.-Frankivsk, Chernivtsi region
Olexandr Todosiichuk
Регіональний представник
Iv.-Frankivsk, Chernivtsi region
Olexandr Todosiichuk
Регіональний представник
Vinnytsia
Andrii Osykovyy
Керівник Центрального регіону, провідний спеціаліст з садівництва
Cherkasy, Kropivnitsky region
Andriy Taran
Регіональний представник
Dnipro, Kharkiv region
Dmytro Artemenko
Регіональний представник
Zaporizhzhia, Donetsk region
Victor Maystrenko
Регіональний представник
Odesa region
Igor Musich
Регіональний представник
Kherson, Mykolayv region
Konstantin Lagutenko
Регіональний представник
Kherson, Mykolayv region
Konstantin Lagutenko
Регіональний представник