ПОСХОДОВИЙ КОНТРОЛЬ БУР'ЯНІВ У ПОСІВАХ СОЇ

Цьогоріч майже в усіх регіонах України спостерігається недостатня ефективність ґрунтових гербіцидів, що викликано недостачею опадів. У зв’язку з цим актуальним є підбір вдалої страхової схеми захисту в посівах сої.

Тож, в разі проростання нових хвиль бур’янів крізь гербіцидний екран, їх можна проконтролювати внесенням гербіциду ІМАМЕКС (імазамокс, 40 г/л) з нормою застосування 1,0 л/га.
Орієнтуватись в такому випадку потрібно не на фазу розвитку культури, а на фазу розвитку бур’яну. 

Фаза розвитку однорічних бур’янів має бути не більшою ніж:

  • дводольні - до 4-х справжніх листків;
  • злакові - до 3-х справжніх листків.

Для підсилення дії проти злакових бур’янів, а також проти лободи білої із сформованим восковим нальотом необхідно додати до бакової суміші ад’ювант ОЛЕМІКС із нормою 0,8-1,0 л/га, який значно підсилює дію препарату ІМАМЕКС.

РЕКОМЕНДОВАНА БАКОВА СУМІШ:

Якщо ж на полі попередньо не було застосовано ґрунтової схеми захисту або ж спостерігається значний тиск бур’янів, то комплексним рішенням підсилення класичної страхової схеми на основі бентазону є додавання до бакової суміші гербіциду ІМАМЕКСУ та ад’юванту ОЛЕМІКС.

В даному випадку ІМАМЕКС підсилює дію суміші проти падалиці соняшника, лободи білої, а також проти злакової групи бур’янів. ОЛЕМІКС суттєво підсилює роботу як бентазону, так і ІМАМЕКСу, зокрема проти лободи, падалиці соняшнику та злакових бур’янів. ОЛЕМІКС до бакової суміші потрібно додавати останнім. 

РЕКОМЕНДОВАНА БАКОВА СУМІШ:

Бентазон, 480г/л  (1,5-2,0 л/га) + ІМАМЕКС (1,0 л/га) + ОЛЕМІКС (0,7-0,9 л/га)

Важливою перевагою додавання ІМАМЕКС до бакової суміші є надання їй ґрунтової активності проти бур’янів. Завдяки цьому в окремих випадках вистачає одноразового внесення такої суміші для повноцінного страхового контролю бур’янів.

Також, для знищення однорічних та багаторічних злакових бур’янів в посівах сої доцільно застосувати оригінальний японський грамініцид ТАРГА МАКС (хізалофоп-п-етил, 100 г/л) з нормою 0,5-0,75 л/га проти однорічних бур’янів та 1,0-1,5 л/га проти багаторічних видів.

Важливою особливістю застосування всіх грамініцидів в схемах захисту сої на основі бентазону є їх внесення з розривом тиждень до або після внесення гербіциду проти широколистяних бур’янів (бентазон та суміші).

За більш детальною інформацією, будь ласка, звертайтеся до регіональних представників"Самміт-Агро Юкрейн" та офіційних дистриб’юторів компанії у вашому регіоні.